Yirminci yüzyılın başında dünyaya gelen Vehbi Koç, Osmanlı dönemini, dünya savaşlarını, krizlerini yaşamış, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği atılımlarla Türk iş dünyasına damgasını vurmuş bir liderdir.

Vehbi Koç yaşadıklarını, deneyimlerini, görüşlerini geleceğe aktarmak için büyük çaba gösterdi.

"Hayat Hikayem" ve "Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" adlarıyla kaleme alıp yayınladığı iki kitabın yanı sıra her fırsatta Türkiye’nin ekonomi, siyaset ve sosyal sorunları ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Gelecek kuşakların bu bilgilerden yararlanıp başarılı olmalarını istedi. Tecrübe dağarcığını herkese açtı.

Bu sitede Vehbi Koç’un konuşmalarından bazı bölümleri sizlere aktarmayı arzuladık. Geçmişi bilmeden geleceği sağlıklı değerlendiremeyiz.

Türk Ekonomisinin Yarım Asır İçinde Geçirdiği Safhalar ve Geleceği

"1958’de doların 2.80’den 9 liraya yükseltilmesinin kararı
çok geç alındı"
Vehbi Koç

- (1939-1983) Son 40 Yılın Değerlendirmesi

1939-1950 arası CHP dönemi
1950-1960 arası DP devri
1960-1971 Milli Birlik Komitesi ve ikinci demokrasi devri
1971-1973 siyasi partilerin ikaz edilmesi devri
1973-1980 koalisyonlar devri
1980-1982 devletin yeniden kurulması

- Son 20 Yılın Sorunları

"Hükümetlerin, hazırlanan planlara sahip çıkması ve
onu aynen uygulamaları temin edilmelidir"
Vehbi Koç

Atatürk’ü Minnetle Anmalıyız

"1926’dan bu yana kadar nice dönemler gördüm.
Bugünkü topraklarımız kolay elde edilmemiş,
bugünkü noktaya kolay varılmamıştır. "
Vehbi Koç

Türkiye’nin Sanayileşmesinde Kilometre Taşları

"Sanayileşmede üç devre var.
İthal ikamesi devresi,
ihracat devresi,
teknoloji devresi"
Vehbi Koç

Ülkenin Gelişmesini Etkileyen 5 Temel Konu

Ekonomide devletin rolünün azaltılması
Vergi meselesi
İstihdam ve sanayileşmenin hızlandırılması
Eğitime daha çok önem verilmesi
Nüfus planlaması

Türk Ekonomisinin Dünü ve Bugünü

"Ekonomisi kuvvetli olan memleketlerde demokrasi vardır.
Demokrasisi olan memleketlerde özel sektör vardır"
Vehbi Koç

İş hayatı ve Yönetimle İlgili Mesajlar

"Ekonomimizin dışa açıldığı dönemde mamullerimizin kalitesi
ve fiyat rekabeti bir numaralı sorun haline geldi"
Vehbi Koç

Vehbi Koç Yönetimi Oğlu Rahmi M. Koç'a Devrediyor

"Allah’tan bütün dileğim,
kurduğum bu müessesenin devamlılığının sağlanması,
iş imkanı yaratması,
vergi vermesi
ve bizden sonra geleceklere örnek olmasıdır"
Vehbi Koç

Koç Topluluğu’nun 60. Yıl Değerlendirmesi

"İtibar kazanmak çok çetin, itibar kaybetmek çok kolaydır.
Kaybedilen itibarın yeniden düzeltilmesi çok vakit ister"
Vehbi Koç

Vehbi Koç Dünyada Yılın İş Adamı

"Dileğim, ülkelerin ve insanların birbirleriyle
daha yakın ilişki kurmaları
ve bizden sonraki nesillerin
sulh içinde müreffeh bir dünyada yaşamalarıdır"
Vehbi Koç

Sosyal Sorumluluk

"Bu memlekette varlık sahibi olan vatandaşların,
bilhassa işadamlarının kendi işlerinden başka
memleketin sosyal meseleleri ile meşgul olmaları lazım
geldiğine inanıyorum"
Vehbi Koç

Başarı İlkeleri

"Çalışmadan hiçbir işte başarı kazanılamaz.
Başarılı olmanız için iyi bir öğrenim şarttır."
Vehbi Koç