VEHBİ KOǒA DÜNYADA YILIN İŞ ADAMI ÖDÜLÜ

ICC Milletlerarası Ticaret Odası’nın "Dünya’da Yılın İşadamı Ödülü" nü kazanan Vehbi Koç’un 11 Şubat 1987 günü düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşma:

"Sayın Başbakan,
Ekselansları,
Milletlerarası Ticaret Odası’nın muhterem üyeleri,

Sayın Başkan ve Genel Sekreterin hakkımdaki sitayişkar sözleri beni fevkalade mütehassis etti. Altmış küsur yıllık iş hayatımda muhtelif zamanlarda çeşitli nişan ve ödüller aldım. Fakat uluslararası nitelikte olan bu ödül, iş hayatımın en değerli armağanıdır. Bu ödülü şahsım için olduğu kadar, bana yaptıklarımı gerçekleştirme imkanlarını sağlayan ülkeminde mükafatlandırılması olarak addediyorum.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi içinde kalkınıp gelişmesiyle benim iş hayatımın başlaması ve inkişafı bir paralellik arz eder. Bir insanın iş hayatında, kabiliyeti, çalışkanlığı, arzusu ve hırsı ne kadar çok olursa olsun; bir nispet dahilinde yaşadığı ortamın imkanlarıyla sınırlı kalmak durumundadır. Türk ekonomisi bugün artık liberal bir anlayışla dışa açılmıştır. Ülkemizin ismi son zamanlarda uluslararası politik ve ekonomik platformlarda daha fazla duyulmaya başlamıştır.

Bugüne kadar geçirdiğim tecrübelere göre, bir müessesenin devamını sağlamak için o müessesenin politikasını belirleyecek olan baştaki idarecilerin çok dikkatli ve uyanık bulunmaları ve sağlam adımlarla yürümeleri gerektiğine inanıyorum. İş hayatımda ilerledikçe ve geliştikçe şu üç prensibi kendime esas edindim:

  • Müesseseleşmek
  • Profesyonel yönetimi benimsemek
  • Sosyal ve kültürel alanlarda katkıda bulunmak ve mesuliyet almak.

Bu prensiplerin ahenkli bir şekilde yürütmesi beni bugünkü duruma eriştirmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası, 68 yıllık tarihinde daim serbest ticarete inanmış, serbest ticaret felsefesini benimsemiş, teşebbüs gücüne, bilgi ve tecrübeye önem vermiştir. Bugün dünya ekonomisi daha çok birbirine bağlı bir durumdadır. Çok fakir ve azgelişmiş ülkelerin kendilerine has problemleri olduğu kadar, çok zengin ve gelişmelerin de zorlukları mevcuttur.

Dolayısıyla, dünya ekonomisini daha rahat çalışır hale getirebilmek için ülkelerarası kuvvetli bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bunun da en önemli katalizörü Milletlerarası Ticaret Odasıdır. Kuruluşunuz oynadığı rol itibariyle yalnız gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmayacak, aynı zamanda onların onların ekonomileri ile çok yakından ilgili bulunan politik dengelerin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır.

Sayın bayanlar ve baylar,

Uluslararası ekonomik ilişkileri bulunan yaşlı ve tecrübeli bir işadamı olarak dileğim, dünya ticaretinin daha da artırılması, ticaretin serbestçe gelişmesini önleyen engellerin kaldırılması, ticaret yoluyla ülkelerin ve insanların birbirleriyle daha yakından ilişki kurmaları ve kaynaşmaları ve bizden sonraki genç nesillerin sulh içinde müreffeh bir dünyada yaşayarak ticaret ve sosyal görevlerini yerine getirmeleridir.

Sözlerimi tamamlamadan evvel, Milletlerarası Ticaret Odası’nın 1987 İş Ödülü’nün tarafıma verilmesi dolayısıyla Sayın Başkana, İdare Konseyi Üyelerine, Sayın Genel Sekreter’e ve onların şahsında tüm Milletlerarası Ticaret Odası üyelerine candan teşekkür eder; bu ödülü elinden almış olmaktan şeref duyduğum dost ve müttefik büyük ülke Hindistan’ın Başbakanı Ekselans Gandi’ye şükranlarımı sunarım."