VEHBİ KOÇ YÖNETİMİ OĞLU RAHMİ M. KOǒA DEVREDİYOR

Koç Holding A.Ş.’nin 1984 yılında yapılan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan şu konuşmayı yaptı:

"Sayın Ortaklarımız,

Söz almaktaki maksadım, verdiğim bir kararı bu toplantıda sizlere duyurmaktır.

Bana bugünü gösteren Tanrı’ma şükrederek sözlerime başlamak istiyorum.

16-17 yaşında babamın yanında çalışmaya başladım. Babam herhalde iş hayatında muvaffak olacağımı görmüş olacak ki, 31 Mayıs 1926’da firmayı bana devretti.

O tarihten bugüne kadar geçen 58 sene zarfında, hayat üniversitesinde her gün bir şeyler öğrendim, tecrübeler edindim. Bu müddet zarfında Ankara Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptım; Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundum.

İş alemini tetkik ettim. Memleketimizde birçok kıymetli işadamlarının yetiştiğini, güzel eserler meydana getirdiklerini, fakat ölümlerinden sonra kurdukları işlerin yıkılıp gittiğini gördüm. Bunun sebebini araştırdım.

Batı dünyasındaki firmaları inceledim. Orada da birçok işadamları küçükten başlayarak büyük firmalar kurmuşlar.

İşler geliştikçe sermayeler artırılmış, anonim şirketler kurulmuş, hisseler halka satılmış; işlerin başına profesyonel idareciler getirilmiş ve kurucuların ölümünden sonra da müesseseler yaşamış.

Mesela Ford, bir araba tamirciliğinden başlamış, otomobil fabrikası kurmuş, bugün üçüncü nesil işleri idare etmekte. Bir Siemens elektrik tamirciliğinden başlamış, bu büyük müesseseyi kurmuş, beşinci nesil ile yaşamakta.

Bu tatbikata inandığım için, 1937 senesinde Koç Ticaret Anonim Şirketi’ni, 1963’de Koç Holding’i kurdum.

Allah’tan bütün dileğim, kurduğum bu müessesenin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı bir kuruluş olarak insanlara iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra geleceklere örnek olmasıdır.

Sağlığımda bir tecrübe daha kazanmak için bugün Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan çekiliyorum ve yerime Rahmi M. Koç’u namzet olarak gösteriyorum.

Grubumuzun bu hale gelmesinde sevki idarecilerimizin büyük emekleri olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceklerine inanıyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım."