95 yıllık bir yaşam...
80 yıla yaklaşan bir iş hayatı...
Ankara'nın küçük bir sokağındaki bir bakkal dükkanından, bir dünya devi yaratmak.
Uzun bir yürüyüşün, gecenin gündüze katıldığı bir emeğin öyküsü...
Bu öykü, pek çok tortu bıraktı.
Öğrenilecek, ders alınacak, uygulanabilecek.
Evet... Her başarının bir öyküsü vardır. Ve unutulmayı asla haketmez.
Vehbi Koç, başarı öyküsünü kendisine saklamadı.
Geleceğe bir ışık tutabilmekti niyeti.
 
Vehbi Koç'un Veciz Sözleri
Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri
Beğendiği Güzel Sözler

Ekonomik ve Siyasi Görüşleri