Vehbi Koç'un beğendiği güzel sözler

Vehbi Koç, güzel ve başarılı olan herşeyin hayranıydı. Bu yüzden de,hayata, çalışmaya ve başarıya ışık tutan güzel sözleri mutlaka bir kenara yazar, biriktirirdi. İşte bunlardan birkaçı:

Bir zenginin mezar taşında yazılanlar:
Toplamayı yapar,
Zarbı bilir,
Hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi,
Öldükten sonra varisleri taksimi öğrendiler.

İzmirli Haşmet

İşinizden ayrılmakta erken davramaya bakınız. Bir vazifeyi gereği gibi yapmaya artık muktedir değilseniz tamahkarlık ve gurur saiki ile işe devam etmeye gayret etmeyiniz.
Bilakis henüz enerjiniz yerinde iken ayrılınız. İfa etmiş olduğunuz değerli hizmetler sizi şöhrete ulaştırmış ise, ilahi kaideye uyarak inzivaya çekilmek zamanı gelmiş demektir.
Vaktinde çekilmezseniz yalnız şöhretinizi kaybetmekle kalmaz, fakat vazifelerinizi layıkiyle yapmanıza artık imkan olmadığı için size verilen emanete ihanet etmiş olursunuz.

Çin Filozofu LaoTse

Her işin başına ehlini getirmek zaruretini hissettiğimiz anda, terakki yoluna ilk adımı atmış olacağız ve bu adım paha biçilmez bir ilerleme kaydedecektir.
Kimseye sırrını söyleme; onun da bir sırdaşı olur,
ona söyler.
Sırdaşı da herkese söyler.
Malını güvenilir insanlara teslim et, ama sırrını kendine sakla.

Sadi-i şirazi

Çabuk başarıya ulaşanlar, çabuk yıkılırlar

Atasözü

Ne akarsu balıklara doyar, ne balık akarsuya.
Ne dünyanın canı aşıklardan bıkar, ne aşık dünyanın canına doyar.

Mevlana

Halkın sempatisi taze meyveye benzer. Yani zamanında yenmezse çürüyebilir.

İngiliz Devlet Adamı Lloyd George

Fazilet, servetlerin en büyüğüdür.

Naci Kasım

Okumak, insanı dolu yapar. Konuşmak, hazırcevap yapar. Yazmak da ince düşünceli yapar. Hepsine sahip olan insan, bulunmaz insandır.

Saatli Maarif Takvimi

Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceklerimi kabul için sabır
ve ikisini birbirinden ayırt edebilmek için
de, akıl ihsan eyle!..
Çocuklarımızın arkadaşlarını seçmelerinde dikkatli olmalıyız. Sonradan üzülmek bir fayda vermez. Bir çok aile çocuklarının kötü yola düşmeleri arkadaş yüzündendir.

Naci Kasım

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın.
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı eğit o zaman...
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın.
Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu... Birisine bir balık versen,
doyar bir defa, balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca...

2000 yıl önce yaşamış Çinli Şair Kuan Tzu

Kuvvetliler bilmez aman,
Zayıf mısın, halin yaman.
Hakta bile kuvvet saklı
Kim kuvvetli odur haklı.
önceki sayfa