Koç Topluluğu'nun Hedef ve İlkeleri

Koç Topluluğu, çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, bayileri ve yan sanayii için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Koç Topluluğu'nun Değerleri:

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde,
hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve
kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana
hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen
alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel
ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar.
En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek
ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve
yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak,
gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın
yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Koç Topluluğu'nun
kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları
gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini
teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, hissedarlara
sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal
gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak
ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa
ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Gücümüzü aldığımız Türk Ekonomisine güç katmayı hedef alırız.

Topluluğumuzun ana ilkesini şu sözlerle ifade etmek istiyorum:

    

 

 

 

 

önceki sayfa

"Benim Anayasam şudur;

Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar."