Vehbi Koç'un Veciz Sözleri ve Öğütleri
   
   
"Benim Anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini
kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz.
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki
itibarımız artar".
   
Hayat üniversitesi diploma vermeyen bir üniversitedir. Her gün ders alınacak o kadar çok gelişmeler oluyor ki! Bunlardan hepimiz istifade etmeliyiz".
   
Bugün Türk sanayinin dış pazarlarda karşılaştığı rekabet, iç pazardaki rekabetten çok daha zorludur. Dışa açılabilmek için; kalite, uygun fiyat ve devamlılık esastır. Hedeflerinizi seçerken gerçekçi olun. Önemli kararları tek başınıza vermeyin. İş arkadaşlarınıza danışın, tartışın ve karara beraberce ulaşın. Kendinize güvenin, yabancıların bizden daha akıllı olduklarını sanmayın. Onların gücü, metodlu çalışmaktan doğmaktadır. Siz de metodlu çalışmaya özen gösterin."
   
"Bir bölge halkı gereğince eğitilmeden o bölgede kalkınmadan
bahsedilemez".
   
"Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve gerekli yatırımların yapılması
Devletin işidir. Zaten herhangi bir bölgenin kalkınmasından sadece özel teşebüsün rolünden bahsedilemez. Ancak devletçe gerekli temel yatırımlar yapıldıktan sonra ve bunlara ilave olarak, özel teşebbüs müspet ve yapıcı bir rol oynayabilir."
   
"Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur."
   
"Sağlık her şeyin başıdır, o varsa her şey olabilir, yoksa hiçbir şey
olmaz."
   
"Koç Grubu şirketleri gelişirken, kafamda iki büyük amaç
olgunlaşmıştı. Bunlardan biri uzun yılların emeği olan şirketlerimizi
süreklilik ve verimli çalışmayı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemekti.
Bu amaçla Holding şirketimizi kurduk. İkinci amacım da sosyal hizmet ve bağışlarımızı kurumlaştırmak ve bunların benden sonra da sürekliliğini sağlamaktı. Bu ikinci amacım da Vehbi Koç Vakfı'nı kurduğum zaman gerçekleşti.
   
"Şahsi düşüncelere, kaprislere kapılarak beceriksiz, kabiliyetsiz
adamları iş başına getirmeyiniz. Bütün şirketler kabiliyetli insanların omuzlarında yükselmektedir. Bugün çalıştığımız Ford, Siemens, General Electric gibi müesseseler en büyük misaldir".
   
"İşler kötüye gittiği zaman moral bozuluyor. O zaman birdenbire
herşeyi kapkara görüp, kötü düşüncelere saplanmamak gerekir. Doğru iseniz, azimli iseniz, her çareye başvurmanız ve hakkınızı aramanız gerekir, iş düzelir."
   
Ben varlıklı ve tanınmış bir çok kişinin itibar ve servetlerini
kaybettiklerine tanık oldum. Lüks merakı, bol paralar harcanan şatafatlı yurtdışı gezileri, gereksiz borçlanmalar bu çöküşlerin başlıca sebepleriydi. Bu inançladır ki, gençlere çeşmenin suyunun her zaman gür akmayacağını hesaba katarak tedbirli olmalarını hatırlatmayı görev saymışımdır. Bana "çok tutumlu" hatta "cimri" diyenlere güler geçerim."
   
"Din insanlar için büyük bir manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz. Ben
dindar bir insanım. Ama din ile dünya işlerini birbirine karıştırmamak gereğine kesinlikle inanmışımdır."
   
"Dindarlığım işlerimin ilerlemesine engel olmadı, bana büyük bir güç
sağladı. Bazı işlerimde günlerce, aylarca, hatta yıllarca çalıştıktan sonra başarılı olamadım. Aklımın erdiği kadar uğraştım, başarılı olamadım. 'Allah böyle istedi' dedim ve rahat ettim".
   
"Daima doğru olanı yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memleketime ve yaşadığım çağa hizmet ettiğim inancıyla büyük bir huzur duyuyorum."

önceki sayfa