Nüfus Planlaması Ödülü
14 Haziran 1994
"Dünya Nüfus Planlaması Ödülü"

14 Haziran 1994 'de Nüfus Planlaması Ödülünü BM Genel Sekreteri Boutros Ghali'den alırken

"Dünya Nüfus Artışını Önleme" konusundaki çalışmalarından dolayı "Dünya Nüfus Planlaması Ödülü" Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPAV) adına Vehbi Koç' a 14 Haziran 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Boutros Boutros Ghali tarafından Cenevre'de düzenlenen bir törenle verildi.

Vehbi Koç daha 1970'li yılların başında, Türkiye'nin gelişmesini geciktiren, ekonomik büyümesini engelleyen en önemli sorunlardan birinin hızlı nüfus artışı olduğunu görmüş, konu üzerine eğilmişti.

Koç'a göre bir asır içinde nüfusu 7 misli büyümüş bir toplum olarak bu sorun herkezi düşündürmeliydi. Vehbi Koç kendi sözleri ile bu konuda ki görüşlerini şu şekilde ifade etmişti:

   
" ...Bugün yılda 400 bin kişiye, yarın 700 bin kişiye iş bulma ihtiyacımız var. Bugün yılda 400 bin konut, yarın 500-600 bin konut inşa etmemiz gerekiyor.

Hızla artan nüfus karşısında konut, okul, hastane ihtiyacı yetmiyor. Bu bakımdan nüfusumuzun kalkınmamızla ahenkli bir şekilde artması gayemiz olmalıdır..."

Amerika seyahatinde konuyu uluslararası ilgili kuruluşlarla görüşen ve yardım vaadi alan Koç, 1984 yılında "Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı" 'nın kuruluşuna öncülük etti.

Sabırlı ve bilgili olmak şartıyla, uzun yıllar sonra olumlu sonuçları görülebilecek hayırlı bir girişimi başlatmak Vehbi Koç'u mutlu kılmıştı.

  • Medya:
hürriyet_16.6.94 milliyet_15.6.94 hürriyet_16.6.94

önceki sayfa

Yılın İş Adamı Ödülü ile ilgili bilgi için tıklayınız.