HATIRALARIM, GÖRÜŞLERİM, ÖĞÜTLERİM

1973 yılında yazdığı Hayat Hikayem isimli kitabıyla o zamana kadarki yaşamını aktaran Vehbi Koç, 1970'li yıllardan sonra yaşadığı günleri, iş ve hayat tecrübelerini 1987 yılında kaleme aldığı "Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" adlı kitabıyla Türkiye'ye sundu. Kitabın önsözünden alınan bir bölümü aşağıda bulunmaktadır.

  "Bu insan; sağlıklı, kafasını ve bedenini çalıştırma alışkanlığı kazanmış, dakik, sabırlı, inançlı, sadık, uyanık, düşünen, teknolojiye ve çağdaş gelişmeye inanan, başarılı olmasını ve para kazanmasını bilen, kazandığı parayı hayır işlerinde de kullanan, sağlık, kültür, sanat hizmetleri ve eğitime ağırlık veren, demokrasiye inanmış ve memleketini seven bir insan...

Hayatının iki temel ilkesi, "kurmak" ve "yaşatmak"tır.

Bu ilkeler, meydana getirdiği kuruluşların başarılı, güvenilir, uzun ömürlü olmasını ve müesseseleşmesini sağlamıştır.

Anılarım, Görüşlerim, Öğütlerim kitabı, yarım yüzyılı aşan bir tecrübeler dağarcığıdır.

Amacı, gelecek kuşaklara ışık tutmaya, onlara fayda sağlamaya yardımcı olmaktır.

İnsanların belirli ilkeleri olmalıdır.

Bunlar, hem iş hayatında, hem de şahsi yaşantıda bir denge ve istikrar içinde yürütülürse anlam taşır, kalıcı ve güvenilir olur."

   
Satış yeri :
Sadberk Hanım Müzesi
Piyasa Cad. No: 25 - 29
Büyükdere İSTANBUL
Tel :  0 212 242 38 13-14
VEKAM
Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No :9
Keçiören 06290 ANKARA
Tel : 0-312 355 2027
Rahmi M. Koç Müzesi
Hasköy Cad. No: 27
Hasköy 80320 İSTANBUL
Tel: 0-212  256 71 53 (2 hat)

önceki sayfa

ayrıntılı bilgi için üzerine basınızHayat Hikayem ...