Vehbi Koç, Ankara Ticaret Odası'na 1926'da kaydoldu.
Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra...

İlk yıl Yönetim Kurulu'na seçildi, Oda'ya girdikten iki yıl sonra 1928 yılında da Başkan oldu. Ve 1951 yılına kadar bu görevde kaldı.

Vehbi Koç, işadamı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesiyle
özdeş bir insandı.

Osmanlı'nın yokluk ve savaş yıllarında ticarete atılmıştı.
Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yokluk yıllarında da hem kendini hem de ülkesini geliştirmeye çabalamıştı.

Çoğu zaman, ilk kez gördüğü şeyler, ülkesi için de ilk oldu.
Ampul, buzdolabı, çamaşır makinası...

Her zaman ülkesini kendinden önde tutan Vehbi Koç'un
yaşamı, önemli olaylar, önemli günlerle doluydu. Aslında,
hemen her günü, kendi deyimiyle biraz "enteresan"dı.

İşte onlardan bazıları:

devam sayfası