Taziye Defteri

Türkiye ticaret ve sanayi hayatının duayeni olan Vehbi Koç'un kaybı, bütün ülkeyi etkiledi. Nakkaştepe'deki Koç Holding merkezinde ölümünden sonra açılan Taziye Defteri, toplumun tüm kesimlerinden insanların O'nunla ilgili duygularını geleceğe taşıyan bir belge oldu.

Cumhurbaşkanından işadamlarına, bilimadamlarından sanatçılara, politikacılardan işçi, memura kadar yüzlerce insan duygularını Taziye Defteri'ne yansıttı...

Her şeyi büyüktü Allah rahmet eylesin.

Süleyman Demirel / Cumhurbaşkanı

   
Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın takdirlerini kazanmış, her bakımdan örnek insan, kıymetli dostum Vehbi Koç'un ani vefatı yalnız ailesi ferdlerini değil, hepimizi üzmüştür.
İş alemi için her zaman aranacak olan Vehbi Bey'in, diğer işadamlarına da örnek olmasını dilerim.
Müteveffaya Tanrı'dan rahmet ve geride bıraktığı aile mensuplarına başsağlığı dilerim.

Kenan Evren / 7. Cumhurbaşkanı

   
Türk iş aleminin duayeni, müstesna insan Vehbi Koç'un ebediyete intikalinden dolayı, Koç Ailesinin acısını paylaşıyor, merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

Mesut Yılmaz / ANAP Genel Başkanı

   
Sayın Vehbi Koç, Cumhuriyet'in yetiştirdiği, onun ilkelerini savunan, bir Türk büyüğü idi. Sanayide ve yakın tarihimizde unutulmaz bir yeri vardır. O'nu bütün bu nitelikleri ile ve gururla hep anılarımızda taşıyacağız.

Prof. Dr. Tansu Çiller / DYP Genel Başkanı

   
Büyük insan, ülkemizin en büyük sanayicisi ve iş adamı Sayın Vehbi Koç Beyefendi'nin, ahirete intikali münasebetiyle, kıymetli saygıdeğer aile mensuplarına başsağlığı dileklerimizi sunmak için Nakkaştepe'deyiz.

Vehbi Beyefendi'ye, Cenabı Haktan sonsuz rahmetler diliyorum. Bütün Aile mensuplarına da başsağlığı dileklerimi sunuyor, kendilerine mesut, uzun ömürler diliyorum.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan / RP Genel Başkanı

   
Türkiye'nin medarı iftiharı, iyi, çok çok iyi bir aile reisi, aynı zamanda iş adamı, her yanıyla örnek bir kişinin Hakkın rahmetine kavuşması dileğiyle, her zaman şükran ile anacağız. Ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Yıldırım Akbulut / Eski Başbakan

   
Sayın Vehbi Koç, bir sanayici ve bir ticaret erbabı olmaktan ziyade, daima bir devlet adamı mesuliyetini taşırdı. Davranışı öyleydi, konuşuşu öyleydi, hayatı öyleydi. O müstesna bir önder olup, kendine özgü hayat tefekkürü ve yaşam felsefesi ile muhteşem ve mübeccel bir ekoldü, bir mektepti. Yüce Allah'tan rahmetler dilerim.

Cahit Aral / Sanayi ve Ticaret eski Bakanı

   
Türkiyenin büyük sanayi yaratıcısı rahmetli Vehbi Koç'un kaybı bütün ülkemizde üzüntü yaratmıştır.
Türkiye'ye ve Türk insanına unutulmaz örnek davranışlar göstermişti. Hatırası daima yaşayacaktır.
Koç Ailesine ve tüm Koç Topluluğu üyelerine, Türk ulusuna başsağlığı ve taziyetlerimizi sunarız.

Nevzat Ayaz / Milli Eğitim eski Bakanı-Vali

   
Cumhuriyetin kuruluşundan beri mensup olduğu yüce millete hizmet etmeyi kendisine şiar edinen büyük sanayici sayın Vehbi Koç'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türk sanayiinin ilerlemesi denilince akla ilk gelen isim rahmetli Vehbi Koç'tur. Türkiye'nin yenileşmesinde, gelişmesinde, dünyayla bütünleşmesinde, çok büyük katkıları olan Vehbi Koç'u daima şükranla anacağız. Rahmetli Vehbi Koç, Türk zekasının, yaratıcılığının da en önde gelen temsilcilerindendir... Bütün aile fertlerinin acılarını paylaşıyorum, hem aile fertlerine, hem de Türk milletine başsağlığı diliyorum.Temiz ruhu şadolsun, Allah rahmet eylesin.

Rıdvan Yenişen / İstanbul Valisi

   
Bugün 26.02.1996. Ülkemizin sanayi inkilabında öncü isim, kalkınma hareketlerinde ilklerden, değerli işadamımız Sayın Vehbi Koç'un ölümü sebebiyle Holding'lerinin merkezinde taziyetteyiz. Kader programının uygulandığı bir anda, ailesiyle bir aradayız. Toprakları bol olsun diyor, Allah'tan tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.

R. Tayyip Erdoğan / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

   
Ülkemizde, özel girişimcilikte, sanayide ve vakıflarda büyük önder, en büyük planlamacı, bilge insan Muhterem Vehbi Koç;

Bir bağımsızlık savaşının ardından yokluklar içindeki bir ülkede, sıfırdan başlayıp 11 milyar dolarlık, 40 bin çalışanlı bir sanayi imparatorluğu kurmayı dünyada hiçbir kimse ve hiçbir teşkilat sizin gibi planlayamazdı. İleri görüşlülüğünüzle, karar alırken konuları iyice inceletip, ilgili herkesin görüşünü değerlendirdikten sonra karar vermenizle, yeni bir işe ehli ile girmenizle, disiplinli yaşama ve çalışma düzeninizle ve insanlara değer vermeniz ile siz aynı zamanda "En büyük planlamacı" idiniz.

Size hizmet ederken, yazılarınızdan, kitaplarınızdan, çalışma ve yaşama düzeninizden çok şey öğrendik.

Arka plandaki en büyük hocamızdınız. En büyük müşterimizdiniz. Bütün raporlarımızı dikkatle tetkik ederek bizleri yönlendirdiniz.

Konuları araştırma ve takip ile ilgili notlarınızı çok özleyeceğiz.

Sizi bedenen kaybettik, ancak fikirlerinizle, öğütlerinizle bizlere miras bıraktığınız çalışma sisteminiz, kitaplarınız ve yazılarınızla sizinle birlikte olacağız.

Nurlar içinde yatın. Dualarımız sizinledir.

Necati Arıkan / Planlama Grubu Adına

   
Kurucumuz, liderimiz velhasıl herşeyimiz saygıdeğer Vehbi Koç Beyefendiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Koç Ailesi ve Koç Topluluğu'na sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Filiz ve Tevfik Altınok / Finansman Grubu Başkanı

   
Türk Sanayii'nin ve Topluluğumuzun kurucusu, önderi, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleri ile bize rehber olan büyüğümüz, hocamız, herşeyimiz Vehbi Koç'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Eserleri ve ilkesi ile "Bu efsanenin" uzun yıllar yaşayacak olması tek tesellim. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, Koç Ailesi'ne ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum.

Cengiz Solakoğlu / Tüketim Grubu Başkanı

   
Değerli büyüğümüzü kaybetmenin büyük teessürü içinde tüm topluluğumuza ve Koç Ailesi'ne başsağlığı dilerim.

Bülent Bulgurlu / Turizm Grubu Başkan Yardımcısı

   
Sayın Vehbi Bey, Türk ekonomisi için bir ekoldü. Prensip ve ciddiyet sahibi idi. Öğretici ve yol gösterici idi. Sayar ve severdi. Boş ve lüzumsuz işlerle uğraşmazdı. Tanrı'dan kendisine rahmet diliyorum. Bütün ailesine başsağlı ve sabırlar dilerim.

Erol Sabancı / İşadamı

   
Beni 29 yaşımda Genel Müdür yapan Sayın Vehbi Koç'tan öğrendiklerimi hiç bir zaman unutmayacağım. Onun gençlere verdiği önem sayesinde Türkiye her geçen gün daha da ileriye gidecektir.

Erol Aksoy / İşadamı

   
Türk iş dünyasının bir numaralı ismi Vehbi Koç Beyefendi'nin, vefatının bütün Türkiye'yi üzdüğü bir gerçek.
Ancak O'nun yine Türk iş dünyasına bu kez ilkeleriyle önderlik edeceğine inanıyorum.

Zafer Mutlu / Gazeteci-Yazar

   
Her anlamda bir "büyük" adamı, eşsiz bir dostu kaybetmenin derin acısı ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Oktay Ekşi / Gazeteci-Yazar

   
Cumhuriyetin az sayıdaki anıt adamlarından biri olan, örnek müteşebbis, örnek insan ve örnek vatandaş Vehbi Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim.

Güngör Mengi / Gazeteci-Yazar

   
Sevgili Koç Ailesi,
Yaşam sınırlı. Ama bu sınırı aşan müstesna insanlardan biri, ölümsüzlüğü yüzde yüz haketmiş olan birisi sevgili Vehbi Koç'umuz. Ağlıyorum, ayrıldığımız için. Mutluyum, hep yaşayacağı için.
Bu acıyı, bu mutluluğu hiç unutmayacağım.
Tüm Koç Ailesi için yüreğim şükranla dolu.

Yıldız Kenter / Sanatçı

   
Bu mucize adam için söylenecek her söz, bana "kifayetsiz" geliyor. Onu çok özleyeceğiz. Sıkıntılı günlerimizde bize güven veren, müstesna bir şahsiyetti.
Bütün Koç ailesine, daha doğrusu bütün Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Şükran Güngör / Sanatçı

   
Ne mutlu Vehbi Koç olabilene...

Mücap Ofluoğlu / Sanatçı

   
Sevgili Vehbi Bey,
Sizi her zaman müstesna kişiliğiniz, sıcacık yüreğiniz ve güler yüzünüzle hatırlayacağım.
Sizin sevdiğiniz şarkıları yine sizin için okuyacağım. Sizi çok seviyor ve sayıyorum. Hep öyle olacak.

Emel Sayın / Sanatçı

   
"Sunucu" olmakla övünürdüm, mesleğimi çok sevdiğim için...
Artık, "Ben o büyük Vehbi Koç'un sunucusuydum" diye övüneceğim.
"Baba Koç"u sevdiğim, saydığım kadar, O'ndan çok şey öğrendim. Hepsi de güzel, hepsi de yararlı şeyler...
Lisede iken kaybettiğim Babamın şefkatini, sevgisini, saygısını Vehbi Babamda bulmuştum. Kalbimizden saygıyla, sevgiyle.

Halit Kıvanç / Sunucu

   
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, Atatürk'ün özlediği, istediği ölçüde ilk büyük işadamı ve emsalsiz bir insan olan Vehbi beyefendi, her zaman gönüllerdeki ve Türk tarihindeki yerini koruyacaktır.

Gencay Gürün / Sanatçı

   
Doktorların muhterem dostu Vehbi Beyefendi.
Sizi kalben sevdim.
Sizi yaşatmak için elimden geleni yapacağım.
Biliyorum ki, yaşatmak için anmak lazım.
Sizi her vesile ile hayırla anacağım.

Tarık Minkari / Doktor

   
Sayın Vehbi Koç Beyefendi,
Koç Topluluğu'ndaki en zevk duyduğum mesaimi sizinle Türk Eğitim Vakfı'nda beraber hizmet etmek şerefine erdiğim günlerde yaptım.
Değerli yardımlarınızla, Türk ulusuna kazandırdığımız gençlerle, devamlı sizinle olacağız.
Ruhunuz şad olsun.

Namık Ceylanoğlu / Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü

   
Biz Koç Lisesi velileri olarak, çocuklarımızın sizin çizdiğiniz yolda yürüyeceği için kıvanç duyuyoruz.

Zafer Kozanoğlu / Koç Özel Lisesi Aile Birliği Başkanı

   
Sayın büyüğüm,
Size yakın çalışan, dolayısı ile sizi yakından tanıyan şanslı insanlardan biriyim.
Sekreteriniz olarak, sizinle çalıştığım süre, yaşamımdaki en onurlu ve en kıymetli zaman dilimidir.
Böyle bir fırsatı bana siz vermiştiniz. Bundan dolayı size olan minnet duygularımı burada bir kez daha tekrarlıyorum.
Sizin bilge kişiliğiniz, güçlü insani yönünüz ve mütevazı yaşamınız, beni derinden etkiledi ve bana çok şey öğretti.
Kaybınız ile acım sonsuz. Duygularımı ifade edebilecek kelimeler bulmakta güçlük çekiyorum.
Yaşadığım sürece sizi çok özleyeceğim.
Nur içinde yatınız.

Hülya Özerler / Sekreteri

   
Sayın büyüğümüz Vehbi Bey'in anısına şu satırları yazmak istiyorum. O her zaman bizlerle samimi ve saygılı davranışlar içinde olan bir insandı. Onu tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zaman zaman hafta sonları geçirdiğimiz günleri hiç unutmayacağım.
Sizi her zaman saygı ve sevgiyle anacağım.
Size cennette en güzel yerlerin nasib olacağından eminim.

Birgül Savaş / Hemşiresi

   
Babamızı kaybettik..

TAT Konserve Mensupları

önceki sayfa