Sakıp Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı


"Türkün neler yapabileceğini gösterdi..."

Pirimiz Vehbi Koç'un ölümü sadece ailesi için değil, Türkiye için
bir kayıptır. İşini, işi dışındaki her konuyu ciddiye alan, ülkesini
seven, prensiplerine bağlı, ekonomik, politik ve sosyal
gelişmeleri yakından izleyen, yanlış gördüğü konularda cesur ve
açık uyarılarda bulunan bir büyük adamı kaybettik. Vehbi Koç, 95
yıllık hayatında memleketine önemli eserler bırakma başarısını
gösteren, sevabını işleyen örnek bir insan olarak bu dünyadan
göç etti. Koç, Osmanlı döneminin son yıllarındaki sınırlı şartlar
içinde sade bir Anadolu ailesinin çocuğu olarak bakkal
dükkanında işe başlayan bir Türk insanının ne işler
yapabileceğini ne noktalara kadar tırmanabileceğini açık bir
biçimde ortaya koymuştur. Vehbi Koç, önemli sanayi ve ticari
işletmeler kuran, bunları başarıya ulaştıran ülke ekonomisine
büyük katkı sağlayan, çok insana iş ve aş imkanı yaratan bir
işadamı olmanın yanında, değişik alanlarda da faaliyetlerini
sürdürdü.

önceki sayfa