Hüsamettin Kavi
İstanbul Sanayi Odası Başkanı


"Türk Sanayii O'nunla yaşıyor."


Türkiye Cumhuriyeti 73 yaşında. O'nun da sanayiciliği o kadar
uzun. Türkiye, girişimciliğin, özel teşebbüsün babası ve
duayenini kaybetti. Bugün, Türk sanayii O'nun sayesinde bir bütün
olarak bir değer taşıyor ve dünya boyutunda bir yerlere ulaşabildi.
Vehbi Koç, bu başarıda en büyük payın sahibidir. Tamamiyle
abartıdan uzak Türk toplumunun değerlerini, insan olmanın
gerçeklerini ön planda tutan, topluma saygılı,
öğrenmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya itibar eden bir
büyüğümüzü kaybettik.

önceki sayfa