Nejat Eczacıbaşı   İş adamı - Merhum

"İş Dünyamızın Lideri..."
"Vehbi Koç'un Cumhuriyet'le yaşıt olan iş hayatı, bir ölçüde o
dönemin değer yargılarına çok uyar. Genç Cumhuriyetimiz,
Türkün, ülkenin ekonomik hayatında yerini almasını öngörmüş,kalkınmada teşebbüs gücüne önem vermiş, hür teşebbüsü demokratik düzenin doğal bir sonucu olarak görmüştü. Vehbi Koç, iş hayatımızı azınlık ve ülkemize yerleşen yabancılara bıraktığımız dönemde, kendini yetiştiren ilk Türk müteşebbislerindendir. Koç her kazandığını ülkede yaptığı yatırımlara dönüştürüyordu ve böylece ekonomimize kalkınma için çok zorunlu olan iki özelliği getiriyordu; teşebbüs gücü ve yatırım.

Doğa onu bir dizi olanaklarla donatmış, ufkunu geniş tutmuş,
ama bir düş dünyasına da yöneltmemiş, ona her alanda geniş
düşünme olanağı vermiş, amaçlarını gerçekleştirmesi için de
olağanüstü bir irade ve çalışma gücü bağışlamış. Türkiyemizin
ilk büyük sanayicisi ve dünyamızın lideri. Türkiye'de profesyonel
yöneticiliğe en büyük önemi veren Vehbi Koç oldu. Holding
düşünce ve uygulamasını Türk iş dünyasına getiren de yine
Vehbi Koç olmuştur."

önceki sayfa