Can Kıraç

"Ben yalnız naçiz bir vasıtayım..."
Koç Topluluğu'nda 41 yıl profesyonel yöneticilik yapan, 1950 yılında memur olarak başladığı görevini bir numaralı üst düzey yönetici iken emekliliğini isteyerek

noktalayan Can Kıraç, Vehbi Koç'un hayat hikayesini yazdığı "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" adlı kitabında, Vehbi Koç'la ilgili şunları söylüyor:
"Ben, anlatacaklarımla, Vehbi Bey'in 'içimizden biri' olarak
tanınmasına özen göstereceğim! Onun iş hayatındaki başarılarının arkasında saklı kalmış olan kişiliğini, sevinçlerini ve sıkıntılarını, heyecanlarını, coşku, korku ve umutlarını gözler önüne sererken, kendisini ortaya çıkaran koşulları, olayları ve ortamı belirlemeye çalışacağım! Vehbi Koç hakkında yakınlarının, dostlarının ve onu tanımış olanların görüşlerini derleyip size sunacağım. Çünkü, iş dünyamızın 'duayeni' kabul edilen Vehbi Koç'un, gerçekte 'içimizden biri' olduğunun bilinmesiyle gençlerimizin birer 'Koç' olma cesaretlerinin daha da kuvvetleneceğine inanıyorum. Bu inancımı, 30 Nisan 1951 günü, Talebe Yurdunun açılış töreninde Vehbi Bey'in yaptığı konuşmadaki şu cümlesi ile kuvvetlendirmek istiyorum:
"Gençler! Bilgi ve temiz karakterle memleketine ve milletine hizmet için, çalışmak ülküsünden asla ayrılmayacaksın! Bu esere sen ilham verdin, o senindir."

1946 yılında bir Amerika Seyahati

İlk Amerika seyahatinde, Vehbi Koç'un General Electric
yöneticilerini böyle bir yatırıma ikna etmek için verdiği mücadele Amerikalıları bile şaşırtmıştı...Kendi lisanlarını konuşmayan genç bir adam, inatla direniyor, zaman zaman yüzünde beliren mimiklerle onları etkilemeye çalışıyordu... Tercümanlığı üstlenmiş olan Vecihi Karabayoğlu'nu da "Olmuyor! Söylediklerime benim inancımı katmıyorsun" diye uyarıyordu... Vehbi Koç'un bu tutumu General Electric Yönetim Kurulu Başkanı McReed'i bile etkilemiş ve Vehbi Koç'la iki defa müzakere masasına oturarak, sonunda, ön anlaşmayı imzalamayı kabul etmişti...

Can Kıraç, kitabında Vehbi Koç'un iş yaşamındaki önemli ilkelerinden biri olan "ısrarcı kişiliği"ni anlatırken, aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor:

Can Kıraç- Siz, birçok konuda "ısrarlı olma" tutumunuzu devam
ettiriyorsunuz. Bundan dolayı kaybettiğiniz işler olmadı mı?
Vehbi Koç-Evvela "Israrlı olmak" insanın niyetini belli eder. Çok işe girmedim. Daima hesap kitap adamı oldum...Tabii böyle olunca da bazı işleri kaybetmeyi göze almak gerekir.. Sabancılarla kord bezi, Amerikalılarla Schilits Bira, Ağa Han'la Ankara'da otel projeleri belki benim bu tutumum yüzünden gerçekleşmemiştir... Bilmez misin, başarıya ulaşmamış işlerin faturası da hep bana çıkarılır!..

önceki sayfa