Vehbi Koç
TOBB'de Almış olduğu ödül hakkında konuşması

 

"Sayın TBMM Başkanımız,
Sayın bakanlar,
Sayın misafirler,
Kıymetli üyeler;

Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yılın işadamı olarak seçildiğime dair gelen haber üzerine Sayın Başbakanımıza, Sayın Dışişleri Bakanımıza birer mektup yazarak bunu duyurdum. Sayın Başbakanımız bana ödülü verecek olan Hindistan Başbakanı Sayın Rajiv Gandi'ye bir mektup yazarak beni taktim etti. Dışişleri Bakanımız, Yeni Delhi'deki Büyükelçimiz Sayın İldeniz Divanoğlu'na bir mektup yazarak ilgilenmesini istedi.

Hindistan'dan döndükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni kabul ederek tebrik etti. Başbakan Vekili Sayın Kaya Erdem beni kabul ederek tebrik etti ve Başbakanlık Şildi'ni verdi. Sanayi Bakanımız Sayın Cahit Aral bir plaket verdi. Akşam da Devlet Konukevi'nde şerefime bir ziyafet verdi. Gösterilen bu alakadan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim.

1- Milletlerarası Ticaret Odası 1987 senesinde seçilecek olan yılın işadamı için kendisine üye olan odalardan hizmet istemiş.

2- Odalar Birliğimiz kendisine üye olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar ve Deniz Ticaret Odalarından namzet istemiş.

3- İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Bölgeleri Deniz Ticaret Odası beni namzet göstermiş.

4- Odalar Birliği'ne gelen namzetler arasından Milli Komite beni seçmiş ve Milletlerarası Ticaret Odası'na bildirmiş.

5- Bugün de Sayın Meclis Başkanımız tarafından bir plaket almış bulunuyorum. Bu münasebetle Odalar Birliği Başkanı Sayın Ali Coşkun başta olmak üzere Odalar Birliği üyelerine teşekkürlerimi huzurunuzda bildirmek isterim.

Kıymetli arkadaşlarım,

Huzurunuzda bulunmaktan istifade ederek, Türk İşadamlarını yakından ilgilendiren bazı hususlar hakkında düşüncelerimi belirtmek istiyorum.

Allah bize dünyanın en güzel ülkelerinden birini vermiştir. Havası, suyu ve iklimi ile kalkınmaya layık bu memleketi kalkındırmak hepimize düşen mühim vazifelerin başında gelmektedir.

Her birimiz, bir anayasa gibi kafamıza şu prensibi iyice koymalıyız: "Demokrasi varsa hür teşebbüs de vardır. Bu memleket varsa biz bir varlığız, yoksa sıfırız."

Bugün, ülkemizin kalkınmasını devam ettirebilmesi için üç temel konu öncelik kazanmıştır. Bunlar: eğitim, nüfus planlaması ve tasarruftur.

  • İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizi çağdaş metodlarla ve milli birliğimizi muhafaza edecek şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz.
  • Nüfus artışı makul seviyeye inmediği taktirde, kalkınma çabalarımız sonuç vermeyecektir.
  • Milletçe ihtiyacımız olan yeni yatırımları gerçekleştirmek için, her konuda tasarrufa riayet etmeliyiz.

Hızlı kalkınmayı sürdürmek için dövize olan ihtiyacımız büyüyerek devam edecektir. Döviz temini için ihracatımızı artırmak, tarım ürünlerimizin verimini çoğaltmak ve turizme önem vermek zorundayız.

Ayrıca, hükümetler ile zaman zaman görüş ayrılıklarımız olabilir. Görüş ayrılıklarında, tenkitlerimizde her zaman yapıcı ve yol gösterici olmalıyız.

Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için nihayet müracaat ettik. Avrupa Topluluğu ile ilk temaslarımız 1959 yılında başladı. Bugüne kadar tam üyeliği düşünerek hazırlıklı olmamız icap ederdi. Gerek hükümetler, gerekse özel sektör olarak bu çalışmaları yapmadık, hatalıyız. Artık Türkiye'nin her alanda Avrupa ile işbirliğini geliştirmesi lazımdır. Bundan sonra çok çetin bir devri yaşayacağız. Birçok engellerle karşılaşacağız. Hükümet ve özel sektör olarak sabırlı, azimli ve çalışkan olmak mecburiyetindeyiz.   

Kıymetli arkadaşlarım,

Hepiniz geçirmiş olduğunuz tecrübelerden bilirsiniz. İtibar çok güç kazanılır, çok çabuk kaybedilir. Kuvvetli iseniz herkes dostunuzdur. Zayıf duruma düşerseniz yanınızda kimseyi bulamazsınız. Dış ülkelerden alınan krediler, esasta, karşılıklı menfaatler iyi dengelendiği zaman bize fayda sağlamaktadır.

Yakın tarihimizde yaşanmış olan olaylardan ders almalıyız. Bunun içinde, devlet ve millet olarak her zaman çok dikkatli olmaya mecburuz. Ancak ekonomisi güçlü olan memleketlerin, iç ve dış politikaları da kuvvetli olmaktadır.

Sözlerimi bitirirken altmış yılı aşan iş hayatımın bana kazandırdığı bir inancımı huzurunuzda tekrarlamak istiyorum. Her işin başarıya ulaşmasında en değerli unsur insandır. Yetişmiş insan gücü, bir ülkenin, bir iş yerinin, istikbal için en büyük teminatıdır. İnsan yetiştirmek ve yetişmiş insanları değerlendirmek hepimizin önemli görevi olmalıdır.

Odalar Birliği'mizin değerli mensupları,

Beni bu toplantıya davet eden ve onurlandıran sizlere tekrar şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum."

Vehbi Koç

önceki sayfa