Vehbi Koç
Ödül Töreni Konuşması - 11 Şubat 1987

 

"Sayın Başbakan,
Ekselansları,
Bayanlar ve Baylar,
Milletlerarası Ticaret Odası 'nın muhterem üyeleri;

Sayın Başkan ve Genel Sekreterin hakkımdaki sitayişkar sözleri beni fevkalade mütehassis etti.

Altmış küsür yıllık iş hayatımda muhtelif zamanlarda çeşitli nişan ve ödüller aldım. Fakat uluslararası nitelikte olan bu ödül, iş hayatımın en değerli armağanıdır. Bu ödülü şahsım için olduğu kadar, bana yaptıklarımı gerçekleştirme imkanlarını sağlayan ülkemin de mükafatlandırılması olarak addediyorum.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi içinde kalkınıp gelişmesi ile benim de iş hayatımın başlaması ve inkişafı bir paralellik arzeder. Bir insanın iş hayatında kabiliyeti, çalışkanlığı, arzusu ve hırsı ne kadar çok olursa olsun; bir nispet dahilinde yaşadığı ortamın imkanları ile sınırlı kalmak durumundadır. Türk ekonomisi bugün artık dışa açılmıştır. Ülkemizin son zamanlarda ismi uluslararası politik ve ekonomik platformlarda daha fazla duyulmaya başlamıştır.

Bugüne kadar edindiğim tecrübelere göre bir müessesenin devamını sağlamak için o müessesenin politikasını belirleyecek olan baştaki idarecilerin çok dikkatli ve uyanık olmaları ve sağlam adımlarla yürümeleri gerektiğine inanıyorum. İş hayatımda ilerledikçe ve geliştikçe şu üç prensibi kendime esas edindim;

  • Müesseseleşmek
  • Profesyonel yönetimi benimsemek
  • Sosyal ve kültürel alanlarda katkıda bulunmak ve mesuliyet almak

Bu prensiplerin ahenkli bir şekilde yürütülmesi beni bugünkü duruma eriştirmiştir.

Milletlerarası Ticaret Odası, 68 yıllık tarihinde daima serbest ticarete inanmış, serbest ticaret felsefesini benimsemiş, teşebbüs gücüne, bilgi ve tecrübeye önem vermiştir.

Bugün dünya ekonomisi daha çok birbirine bağlı bir durumdadır. Çok fakir ve az gelişmiş ülkelerin kendilerine has problemleri olduğu kadar, çok gelişmiş ve zengin ülkelerinde problemleri mevcuttur.

Dolayısıyla dünya ekonomisini daha rahat çalışır hale getirebilmek için ülkelerarası kuvvetli bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bununda en önemli katalizörü Milletlerarası Ticaret Odası'dır. Kuruluşunuz oynadığı rol itibari ile yalnız gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmayacak, aynı zamanda onların ekonomileri ile çok yakından ilgili olan politik dengelerin sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır.

Sayın Bayanlar ve Baylar;

Uluslararası ekonomik ilişkileri bulunun yaşlı ve tecrübeli bir işadamı olarak dileğim, dünya ticaretinin daha da arttırılması, ticaretin serbestçe gelişmesini önleyen engellerin kaldırılması, ticaret yoluyla ülkelerin ve insanların birbirleri ile daha yakından ilişki kurmaları ve kaynaşmaları; ve bizden sonraki genç nesillerin sulh içinde müreffeh bir dünyada yaşayarak, ticaret ve sosyal görevlerini yerine getirmeleridir.

Sözlerimi tamamlamadan evvel, Milletlerarası Ticaret Odası'nın 1987 "Dünyada Yılın İş Adamı" ödülünün tarafıma verilmesi dolayısıyla Sayın Başkan'a, İdare Konseyi Üyelerine, Sayın Genel Sekreter'e ve onların şahsında tüm Milletlerarası Ticaret Odası üyelerine candan teşekkür eder; bu ödülü elinden almış olmaktan şeref duyduğum dost ve müttefik büyük ülke Hindistan'ın Başbakanı Ekselans Gandi'ye şükranlarımı sunarım.

Hepinizi saygı ile selamlarım ...

Vehbi Koç

önceki sayfa

sonraki konuşma için tıklayınız